Thiết kế nhà xưởng- Châu Đức

Thiết kế nhà xưởng -Mã số NX16-01 -Hạng mục: thiết kế nhà xưởng -Mã số : NX16-01 (nhà xưởng Châu Đức) -Địa điểm xây dựng:  Huyện Châu Đức- Tỉnh Đồng Nai -Sồ tầng cao: -Bề rộng mặt tiền : -Tư vấn thiết kế dự án: công ty cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng NANDESIGN -Hotline: 093 187 […]

Thiết kế nhà xưởng- Xưởng Thạnh Phú

Thiêt kế nhà xưởng- Mã số NX15-05 -Hạng mục: thiết kế nhà xưởng -Mã số : NX15-05 ( Nhà xưởng Thạnh Phú) -Địa điểm xây dựng:  Tỉnh Đồng Nai -Sồ tầng cao: -Bề rộng mặt tiền : -Tư vấn thiết kế dự án: công ty cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng NANDESIGN -Hotline: 093 187 4773  

Thiết kế nhà xưởng-kho nhiệt điện- Lâm Đồng

Thiết kế nhà xưởng- Mã số NX15-04 -Hạng mục: Thiết kế nhà xưởng -Mã số : NX15-04 ( kho than Nhiệt Điện Alumin- Lâm Đồng) -Địa điểm xây dựng:  Bảo Lộc- Lâm Đồng -Sồ tầng cao: -Bề rộng mặt tiền : -Tư vấn thiết kế dự án: công ty cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng NANDESIGN […]

Thiết kế nhà xưởng- Alumin Lâm Đồng

Thiết kế nhà xưởng- Mã số NX15-03 -Hạng mục: Thiết kế nhà xưởng -Mã số : NX15-03 ( kho chứa Alumin- Lâm Đồng) -Địa điểm xây dựng:  Bảo Lộc- Lâm Đồng -Sồ tầng cao: -Bề rộng mặt tiền : -Tư vấn thiết kế dự án: công ty cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng NANDESIGN -Hotline: 093 187 […]

Thiết kế nhà xưởng Jung Woo Textile Vina Co

Thiết kế nhà xưởng: Mã số NX15-02 -Hạng mục: thiết kế nhà xưởng -Mã số : NX15-02 (cum xuong jung woo textile vina co) -Địa điểm xây dựng:  Tỉnh Đồng Nai -Sồ tầng cao: -Bề rộng mặt tiền : -Tư vấn thiết kế dự án: công ty cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng NANDESIGN -Hotline: 093 187 4773 […]

Thiết kế nhà xưởng- Long Thành

Mã số NX15-01 (Nhà xưởng Long Thành) -Hạng mục: Thiết kế nhà xưởng  -Mã số : NX15-01 -Địa điểm xây dựng:  Huyện Long Thành- Tỉnh Đồng Nai -Sồ tầng cao: -Bề rộng mặt tiền : -Tư vấn thiết kế dự án: công ty cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng NANDESIGN -Hotline: 093 187 […]

093 178 4773