Tạp chí nhà đẹp

Vẽ Tay Diễn Họa Kiến Trúc Trong Thiết Kế Ý Tưởng – Phần 2

Vẽ tay diễn họa kiến trúc. Tại sao lại phụ thuộc hoàn toàn trong giai đoạn thiết kế ý tưởng?

Chúng tôi tin vào cách thiết kế mà chúng tôi đang làm , bởi vẽ tay là một cách kết nối trực tiếp đơn giản và nhanh nhất từ trí não của bạn tới đôi tay thể hiện trên giấy. Chúng tôi đã thử làm với các dự án khác và điều mà chúng tôi thích đó chính là các nét vẽ bút chì tự do phóng khoáng. Giai đoạn phác thảo chúng tôi làm việc rất cẩn thận với những người khác trong văn phòng sau đó mới đưa những phác thảo này vào máy tính.

Video Galary Vẽ Tay Diễn Họa Kiến Trúc Trong Thiết Kế Ý Tưởng Kiến Trúc
Thiết Kế Nhà Đẹp- Galary Vẽ Tay Diễn Họa Trong Kiến Trúc
Phát Thảo Vẽ Tay Ý Tưởng Thiết Kế Biệt Thự 2 Tầng Mái Thái
Thiết Kế Nhà Đẹp- Galary Vẽ Tay Diễn Họa Trong Kiến Trúc
Thiết Kế Nhà Đẹp- Galary Vẽ Tay Diễn Họa Trong Kiến Trúc
Phát Thảo Vẽ Tay Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 4m Hiện Đại
Phát Thảo Vẽ Tay Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 4m Hiện Đại
Thiết Kế Nhà Đẹp- Galary Vẽ Tay Diễn Họa Trong Kiến Trúc
Diễn Họa 3D Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 4m Hiện Đại
Phát Thảo Vẽ Tay Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 4m Hiện Đại
Phát Thảo Vẽ Tay Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 4m Hiện Đại
Diễn Họa 3D Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 4m Hiện Đại
Diễn Họa 3D Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 4m Hiện Đại
Thiết Kế Nhà Đẹp- Galary Vẽ Tay Diễn Họa Trong Kiến Trúc
Diễn Họa 3D Ban Đêm Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 4m Hiện Đại
 Diễn Họa 3D Ban Đêm Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 4m Hiện Đại
Diễn Họa 3D Ban Đêm Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 4m Hiện Đại
Thiết Kế Nhà Đẹp- Galary Vẽ Tay Diễn Họa Trong Kiến Trúc
Diễn Họa 3D Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 6m Hiện Đại
Thiết Kế Nhà Đẹp- Galary Vẽ Tay Diễn Họa Trong Kiến Trúc
Phát Thảo Và Diễn Họa 3D Thiết Kế Nhà Phố Mặt Tiền 6m Hiện Đại
 Phát Thảo Vẽ Tay Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại
Phát Thảo Vẽ Tay Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại
 Diễn Họa 3D Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại
Diễn Họa 3D Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại
  Phát Thảo Và Diễn Họa 3D Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại
Phát Thảo Và Diễn Họa 3D Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại
Phát Thảo Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố 2 Tầng Hiện Đại
Phát Thảo Vẽ Tay Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Phố 2 Tầng Hiện Đại

Mục lục