Tạp chí nhà đẹp

Thiết Kế Dự Án Bất Động Sản- KDC Đông Đô Residence- Nhơn Trạch

Thiết kế dự án bất động sản- Ms: LA17-04

Khu dân cư: Đông Đô residence

Địa điểm khu dân cư: Nhơn Trạch- Đồng Nai

Diện tích đất khu dân cư:

a. Tổng quan video về làm phim dự án:

b. Thiết kế 3d phối cảnh dự án khu dân cư

c. Thiết kế mẫu nhà 3D dự án bất động sản khu dân cư Đông Đô Residence