Tạp chí nhà đẹp

Thiết Kế Dự Án Bất Động Sản- KDC Donasea Villas 6-Phú Quốc

Thiết kế dự án bất động sản- Ms: LA18-03

Khu dân cư: DONASEA VILLAS 6

Địa điểm khu dân cư: Phú Quốc- Kiên Giang

Diện tích đất khu dân cư: 4ha

Tổng quan video về thiết kế dự án bất động sản:

https://www.youtube.com/watch?v=_KVd0MvOh9U&t=142s

Thiết kế mặt bằng phân lô
Thiết kế mặt bằng phân lô

Phối cảnh 3d tổng thể dự án
Phối cảnh 3d tổng thể dự án

Phối cảnh 3d tổng thể dự án
Phối cảnh 3d tổng thể dự án

Phối cảnh 3d tổng thể dự án
Phối cảnh 3d tổng thể dự án

Phối cảnh 3d tổng thể dự án
Phối cảnh 3d tổng thể dự án

Phối cảnh 3d tổng thể dự án
Phối cảnh 3d tổng thể dự án

Mặt bằng tổng thể dự án
Mặt bằng tổng thể dự án

phối cảnh 3d mẫu nhà phố dự án
phối cảnh 3d mẫu nhà phố dự án

phối cảnh 3d mẫu nhà phố dự án
phối cảnh 3d mẫu nhà phố dự án

Phối cảnh mặt dứng  tuyến phố
Phối cảnh mặt dứng tuyến phố

Phối cảnh mặt dứng  tuyến phố
Phối cảnh mặt dứng tuyến phố

Mục lục