Tạp chí nhà đẹp

Thiết kế nhà xưởng- Long Thành

Mã số NX15-01 (Nhà xưởng Long Thành)

-Hạng mục: Thiết kế nhà xưởng 

-Mã số : NX15-01

-Địa điểm xây dựng:  Huyện Long Thành- Tỉnh Đồng Nai

-Sồ tầng cao:

-Bề rộng mặt tiền :

-Tư vấn thiết kế dự án: công ty cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng NANDESIGN

-Hotline: 093 187 4773

 

Thiết kế  nhà xưởng long thành- phối cảnh mặt đứng
Thiết kế nhà xưởng long thành- phối cảnh mặt đứng
Thiết kế  nhà xưởng long thành- phối cảnh mặt bên
Thiết kế nhà xưởng long thành- phối cảnh mặt bên

 

Mục lục