Tạp chí nhà đẹp

Thiết kế nhà xưởng- Xưởng Thạnh Phú

Thiêt kế nhà xưởng- Mã số NX15-05

-Hạng mục: thiết kế nhà xưởng

-Mã số : NX15-05 ( Nhà xưởng Thạnh Phú)

-Địa điểm xây dựng:  Tỉnh Đồng Nai

-Sồ tầng cao:

-Bề rộng mặt tiền :

-Tư vấn thiết kế dự án: công ty cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng NANDESIGN

-Hotline: 093 187 4773

 

Mục lục