Tạp chí nhà đẹp

Thiết kế siêu thị văn hóa văn lang

Thiết kế siêu thị văn hóa văn lang

Hạng mục

Mã số

Chủ đầu tư

Địa điểm

Thiết kế cao ốc văn phòng

VP14-02

TP.Hồ Chí Minh

Diện tích

Số tầng

Tư vấn thiết kế

Hotline

6 tầng

Nandesign

093 178 4773


Phối cảnh 3D công trình
Phối cảnh 3D công trình

Phối cảnh 3D công trình
Phối cảnh 3D công trình