Tạp chí nhà đẹp

Thiết kế văn phòng cho thuê

Thiết kế văn phòng cho thuê

Hạng mục

Mã số

Chủ đầu tư

Địa điểm

Thiết kế cao ốc văn phòng

VP18-01

Anh Hà

Bình Phước

Diện tích

Số tầng

Tư vấn thiết kế

Hotline

16x25m

5 tầng

Nandesign

093 178 4773


Phối cảnh 3D mặt đứng thiết kế văn phòng cho thuê
Phối cảnh 3D mặt bên thiết kế văn phòng cho thuê
Phối cảnh 3D mặt bên thiết kế văn phòng cho thuê
Phối cảnh 3D tổng thể thiết kế văn phòng cho thuê
Phối cảnh 3D tổng thể thiết kế văn phòng cho thuê
Phối cảnh 3D tổng thể thiết kế văn phòng cho thuê