Tạp chí nhà đẹp

Up House - Nhà 1 Tầng Với 5 Khối Độc Lập Của Gia Đình 3 Thế Hệ

Up House – Nhà 1 Tầng Với 5 Khối Độc Lập Của Gia Đình 3 Thế Hệ

Up House là ngôi nhà 1 tầng nằm tại Sóc Sơn, Hà Nội. Công trình gồm 5 khối độc lập được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình 3 thế hệ cũng như có không gian dành cho sản xuất nông nghiệp.

Thông tin công trình:

  • Tên công trình: Up House
  • Địa điểm: Sóc Sơn, Hà Nội
  • Thiết kế: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng MAS Việt Nam (Mas Architects)
  • Kiến trúc sư chủ trì: Đỗ Minh Thái
  • Nhóm thiết kế: Trần Trung Đắc, Tạ Mạnh Cường
  • Ảnh: Hoàng Lê
  • Nguồn: Kienviet