Tạp chí nhà đẹp

Thiết kế văn phòng- Tòa Nhà Thành Đô

Mã số VP15-01(Tòa nhà Thành Đô)

-Hạng mục: thiết kế cao ốc văn phòng

-Mã số : VP15-01

-Địa điểm xây dựng:  TP.Hồ Chí Minh

-Sồ tầng cao: 8

-Bề rộng mặt tiền :

-Tư vấn thiết kế dự án: công ty cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng NANDESIGN

-Hotline: 093 187 4773