Tạp chí nhà đẹp

Bảng báo giá thiết kế

Nhóm

Loại công trình Đơn giá

Thiết kế gồm

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

Nhóm 1

Nhà phố 1 mặt tiền

120.000đ/m2

– Thiết kế kiến trúc- Thiết kế kết cấu

– Thiết kế điện, nước

– Thiết kế ngoại thất 3D

Nhà phố 2 mặt tiền

130.000đ/m2

Nhóm 2

Nhà phố 1 mặt tiền

160.000đ/m2

– Thiết kế kiến trúc- Thiết kế kết cấu

– Thiết kế điện, nước

– Thiết kế ngoại thất 3D

Nhà phố 2 mặt tiền

170.000đ/m2

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

Nhóm 1

– Biệt thự phố

– Biệt thự vườn

– Biệt thự mini

130.000đ/m2

– Thiết kế kiến trúc- Thiết kế kết cấu

– Thiết kế điện, nước

– Thiết kế ngoại thất 3D

Nhóm 2

– Biệt thự phố

– Biệt thự vườn

– Biệt thự mini

180.000đ/m2

– Thiết kế kiến trúc- Thiết kế kết cấu

– Thiết kế điện, nước

– Thiết kế ngoại thất 3D

– Biệt thự bán cổ điển

190.000 – 210.000đ/m2

– Biệt thự cổ điển

210.000 – 230.000đ/m2

Thiết kế nội thất

120.000 – 150.000đ/m2

– Thiết kế nội thất 3D